نماد اعتماد الکترونیکی

 سایت hiranex.com که در زمینه پرداخت های اینترنتی و فروش ویزا کارت فعالیت میکند.از سال 92 دارای نماد اعتماد الکترونیکی یک ستاره از وزارت صنعت معدن و تجارت بود. موفق به اخد نماد دو ستاره گردید.