بروزرسانی قالب جدید سایت

 قالب جدید سایت به صورت ریسپانسیو طراحی شده و سعی شده است که کاربر به راحتی به تمامی بخش های سایت دسترسی داشته باشد.و از طریق گوشی نیز خرید و فروش را براحتی انجام دهد.