احراز هویت

مراحل احراز هویت:

                         

ابتدا بروی گزینه ثبت نام کلیک کنید. تمام موارد فرم ثبت نام را کامل کنید.و سپس طبق نمونه فرم .تصویر مدارک خود را از قسمت کاربری خود ارسال کنید.
 

مدارک خود را دقیقا مطابق نمونه زیر با کیفیت مناسب ارسال کنید

جزء اسم و شماره کارت بانکی هر اطلاعات دیگری که بر روی کارت بانکی میباشد را با کاغذ و یا هر وسیله ی دیگری بپوشانید تا از اطلاعات کارت بانکی شما محافظت شود

توجه : درصورتی که تا 24 ساعت بعد از ثبت نام با شماره ثبت شده تماس گرفته نشده

لطفا از شماره ثابت اعلام شده در موقع ثبت نام با شماره 34416513-041 تماس بگیرید